sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Parque Móbil do Estado

Incidencias na contratación no ámbito do Parque Móbil do Estado

Incidencias xurdidas entre a Administración e o contratista durante a execución do contrato: Modificación das súas condicións, ampliación do prazo, resolución do contrato, solicitude de indemnizacións por danos, cesión de contratos, reaxuste de anualidades e imposición de *penalidades, devolución e/ou execución de garantías.

Órgano responsable: Parque Móbil do Estado

Materia: Parque Móbil

Código SIA: 287844

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Para calquera consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido polo Parque Móbil do Estado pode contactar con: gestion.sede@hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten ao REC pode contactar con: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/rec