sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Financiamento Territorial

A Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local é o órgano directivo ao que corresponde, baixo a autoridade do titular da Secretaría de Estado de Facenda, a dirección, o impulso e a coordinación das competencias atribuídas ao Departamento en materia de relacións coas comunidades autónomas, as cidades con Estatuto de Autonomía e as entidades que integran a Administración Local. 

En consecuencia, correspóndelle o desempeño da secretaría do Consello de Política Fiscal e Financeira das Comunidades Autónomas, así como as relacións con outros órganos de coordinación entre a Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas e Entidades Locais no seu ámbito de competencias.

Se desexa máis información económico-financeira relativa ao sector local ou ao sector autonómico, pode consultar no portal do Ministerio as seguintes oficinas virtuais: