sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Direcció General de Tributs

Direcció General de Tributs

Direcció General de Tributs

 • Beneficios tributarios para autopistas de peaje | Codi SIA: 991712

  Concesión de beneficios tributarios para entidades concesionarias de autopistas de peaje.

 • Consultas tributarias escritas | Codi SIA: 991962

  Respondre les consultes presentades per les persones obligades en relació amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que els correspongui a cada cas.

 • Règim dentitats navilieres en funció del tonatge | Codi SIA: 991708

  Aplicació del règim de les entitats navilieres en funció del tonatge. Les que hi optin podran tributar per la renda derivada de l'explotació de vaixells, propis o arrendats, aplicant un règim d'estimació objectiva. El règim consisteix, bàsicament, en la determinació de la base imposable corresponent a lexplotació, la titularitat, o la gestió tècnica i de la tripulació dels vaixells que reuneixin una sèrie de requisits, aplicant lescala establerta a la Llei de limpost sobre societats, tenint en compte les tones netes registrades de cadascun.

​​