sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Tribunals economicoadministratius

TEA

Tribunals economicoadministratius

Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars

Reclamacions relatives a retencions, ingressos a compte, repercussions, a l'obligació d'expedir i entregar factura i relacions entre el substitut i el contribuent ( Llei 58/2003 General Tributària art. 235.4).

Òrgan responsable: Tribunals economicoadministratius

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998150

Quan es prem “ANAR AL PROCEDIMENT” s’accedeix a l’aplicació tipus formulari de presentación.

Requisits per a la signatura electrónica:

Per a qualsevol tipus de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

IMPORTANT: La interposició electrònica de reclamacions econòmiques administratives contra actes dictats per un òrgan administratiu s’ha de fer a la seu electrònica d’aquests òrgans. Si no n’hi hagués, s’han d’interposar per escrit a l’òrgan en qüestió.