sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Intervenció General de l'Administració de l'Estat

IGAE

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Certificat d'ajudes de minimis.

Expedició del certificat de les ajudes de minimis que ha rebut un beneficiari segons consten registrades en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Òrgan responsable: Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Matèria: Subvencions i ajuts

Codi SIA: 2962665