sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Comissionat per al Mercat de Tabacs.

CM Tabacos

Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Presentació de recursos en relació amb el mercat de tabacs.

"Procediment electrònic per a la presentació de recursos relacionats exclusivament amb les actuacions administratives del Comissionat per al Mercat de Tabacs. La comunicació d'aquesta presentació no eximeix de presentar a l'òrgan competent la resolució del recurs."

Òrgan responsable: Comissionat per al Mercat de Tabacs

Matèria: Mercat de Tabacs

Codi SIA: 998493

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert pel Comissionat per al Mercat de Tabacs pot contactar amb: areajuridica.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html