sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Comissionat per al Mercat de Tabacs.

CM Tabacos

Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Sol·licitud d'autorització de Punt de Venda amb Recàrrec.

Obtenció d'una autorització de Punt de Venda amb Recàrrec als titulars d'un establiment mercantil de les categories al fet que es refereix l'article 25 del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol. El tràmit està disponible a la Seu Electrònica del Comissionat. També pot fer-se utilitzant els models disponibles en paper en les Expendedurías i liquidant la taxa, registrant posteriorment la documentació en aquesta Seu en fer la sol·licitud telemàtica.

Òrgan responsable: Comissionat per al Mercat de Tabacs

Matèria: Mercat de Tabacs

Codi SIA: 991508

 • Aquest procediment es tramita a través de la seu electrònica del Comissionat, accedint a Procediments, Punts de venda amb recàrrec.
  • Permet sol·licitar-ho directament, o bé registrar la sol·licitud realitzada en paper.
  • En aquesta seu podreu consultar l’estat de tramitació i rebre les notificacions.
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert pel Comissionat per al Mercat de Tabacs pot contactar amb: pvr.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
 • Per a les incidències tècniques que afectin aquest servei electrònic, podeu contactar amb soporte.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es