sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Tresor i Política Financera' com a criteri de cerca
    Tresor i Política Financera

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Resultat de la cerca

  • Ingresos no tributarios. Modelo 069. Trámites. | Codi SIA: 210417

    Es posa a la disposició del ciutadà els següents serveis: • Obtenció del model 069 per efectuar el pagament de determinats ingressos (actualment només disponible per reintegrar les despeses per publicació d'anuncis en el BOE). • Certificat d'estar al corrent de pagament de reintegrament de subvencions. • Certificat d'estar al corrent de pagament de reintegrament de préstecs. • Consulta de models 069 emesos al seu nom relatius a deutes no tributaris, així com la realització del pagament de les mateixes. • Gestió d'ajornament o fraccionament de deutes no tributaris.