sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Interposició de recursos, incidents o sol·licitud de suspensió relatius a la tramitació de reclamacions economicoadministratives

Interposició de recursos d'alçada ( art. 241.1 LGT ); de recursos d'anul•lació (art. 241 bis LGT ); d'incidents sobre suspensions ( art. 43.5 i 44.5 del R.D. 520/2005 ); d'incidents de personación ( art. 232.3 LGT ); qüestions incidentals ( art. 236.6 LGT ); sol•licituds de suspensió davant un TEA (article 233.4 i 233.5 LGT) i extensió de les resolucions (art. 69 del R.D. 520/2005)

Òrgan responsable: Tribunals economicoadministratius

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998151

Quan es prem “ANAR AL PROCEDIMENT” s’accedeix a l’aplicació tipus formulari de presentación.

Requisits per a la signatura electrónica:

Per a qualsevol tipus de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

IMPORTANT: Aquest formulari exclusiu és el que s’ha de fer servir per interposar els recursos, els incidents o les sol•licituds que s’han indicat més amunt.

No s’ha de fer servir per interposar reclamacions econòmiques administratives o d’incidents d’execució del procediment econòmic administratiu.