sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Consulta de l'estat de tramitació

Estat de tramitació d'una reclamació economicoadministrativa o recurs relacionat ja presentat.

Òrgan responsable: Tribunals economicoadministratius

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998149

Quan es prem “ANAR AL PROCEDIMENT” s’accedeix a l’aplicació de consulta de l’estat de tramitació de les reclamacions econòmiques i administratives, així com també als recursos que hi estan relacionats. S’ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic.

Per a qualsevol tipus de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es