sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Procediment disciplinari del personal laboral de l'Administració general de l'Estat

Determinar la responsabilitat del personal laboral que pugui estar involucrat en conductes constitutives de faltes disciplinàries

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública

Matèria: Sancionadora

Codi SIA: 1161402