sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Presentació d'al·legacions

Presentació d'al·legacions corresponents a una reclamació o recurs a la via economicoadministrativa.

Òrgan responsable: Tribunals economicoadministratius

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 998152

Quan es prem “ANAR AL PROCEDIMENT” s’accedeix a l’aplicació tipus formulari de presentació. S’ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic.

Per a qualsevol tipus de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

 

IMPORTANT: Aquest formulari exclusiu és el que s’ha de fer servir per presentar al•legacions corresponents a una reclamació o a un recurs presentat prèviament a la via econòmica administrativa.

No s’ha de fer servir per interposar reclamacions econòmiques administratives, altres recursos del procediment econòmic administratiu o altres comunicacions.