sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Informació bibliogràfica

Atendre les consultes de caràcter bibliogràfic que la ciutadania pugui fer per tal de localitzar obres o normes concretes i la posterior consulta o sol·licitud de còpia.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Publicacions

Codi SIA: 991979