sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sol·licitud de certificats i còpies autèntiques de documents i expedients custodiats a lArxiu Central

Aconseguir certificacions o còpies autèntiques de documents i expedients que, degut al pas del temps, es trobin en arxius generals, arxius històrics o organismes similars.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Arxius i Biblioteques

Codi SIA: 991697

  • Per tal d’accedir a aquesta plataforma es fa servir un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, heu de disposar de DNI electrònic o d’un certificat X509.3 reconegut, tant si es basa en suport lògic (un fitxer) com en suport físic (una targeta criptogràfica).
  • S’hi accedeix mitjançant un navegador Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 o superior.
  • Per a qualsevol altre tipus de consulta relativa als serveis oferts per l'arxiu general: archivo.general@hacienda.gob.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es