sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Consulta d'expendedurías

Consulta d'ubicació d'expendedurías per diversos criteris (per proximitat a una localització, codi exp., tipus,..), especialment útil per al procediment de sol·licitud d'autorització de Punt de Venda amb Recàrrec, per l'obligatorietat que aquest Punt de Venda sigui subministrat per una de les tres expendedurías més pròximes a la seva ubicació, segons es refereix en l'article 27.2 del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol.

Òrgan responsable: Comissionat per al Mercat de Tabacs

Matèria: Mercat de Tabacs

Codi SIA: 2082575