sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sollicitud de beques per a la preparació de les proves selectives d'accés a cossos especials i especialitats adscrites al Ministeri d'Hisenda (MINHAC) i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), per promoció interna

Comprèn la presentació de la sollicitud degudament emplenada, juntament amb la documentació requerida a l'ordre de la convocatòria corresponent

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública

Matèria: Subvencions i ajuts

Codi SIA: 772732