sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Incidències en la contractació en l'àmbit del Parc Mòbil de l'Estat

Incidències sorgides entre l'Administració i el contractista durant l'execució del contracte: Modificació de les seves condicions, ampliació del termini, resolució del contracte, sol·licitud d'indemnitzacions per danys, cessió de contractes, reajustament d'anualitats i imposició de penalitats, devolució i/o execució de garanties.

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Parc Mòbil

Codi SIA: 287844

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest Servei Electrònic ofert pel Parc Mòbil de l'Estat pot contactar amb: gestion.sede@hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/rec