sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Recurs extraordinari de revisió

Revisió dels actes administratius ferms en via administrativa per les causes previstes legalment.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 991592