sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Quota de Drets Passius. Model 061

Mitjançant aquest servei el ciutadà pot obtenir el model 061 per a la realització del pagament de la quota de drets passius.. També pot consultar les quotes ja pagades mitjançant aquest model 061.

Òrgan responsable: Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Matèria: Classes Passives

Codi SIA: 210416

  • ​Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, hom haurà d'identificar-se mitjançant un dels mètodes disponibles a Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve permanent o certificat electrònic. Informació sobre Cl@ve.
  • L'accés es realitza a través d'un navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Mozilla Firefox 4.0 o superior (en Windows únicament se suporta en 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior). 
  • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat: IncidenciasSic3@igae.hacienda.gob.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es