sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Recurs d’alçada

Revisar els actes administratius que no posin fi a la via administrativa per motius de nul·litat o anul·labilitat.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 991558