sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Com navegar per la seu electrònica d'aquest ministeri.

A través d'aquesta seu electrònica central es pot enllaçar amb altres de l'entorn del departament, i accedir-hi. Aquesta Guia de navegació presenta l’estructura de la informació de la seu electrònica central, els criteris i els estàndards d’accessibilitat que compleix, així com les recomanacions tècniques i els programes que fan falta per poder visualitzar la informació i accedir als serveis que s’hi ofereixen.

Estructura de la seu central

La pàgina inicial de la seu electrònica central s’estructura de la manera següent:

Continguts comuns (es visualitzen a totes les pàgines de navegació de la seu):

 • Encapçalament: marge superior. Mostra logotips de la imatge institucional, la imatge de l’encapçalament de la seu, l’accés a les versions en altres llengües, la selecció de la mida de la lletra i del contrast i el cercador general.

Encapçalament 

 • Menú principal de navegació: marge superior dret. Permet l'accés a tots els procediments i serveis electrònics d'aquest ministeri, ja sigui directament, o bé mitjançant enllaços a les seus en què es trobin (canal “Procediments i serveis electrònics”). També mostra la informació necessària per poder fer servir aquests serveis mitjançant els canals “Notificacions electròniques” i “Signatura digital”.

Menú principal de navegació 

 • Peu de pàgina: marge inferior. Mostra utilitats i eines pròpies de la seu (la normativa reguladora o la informació sobre el registre electrònic, entre d’altres), utilitats i eines web (la Guia de navegació, la informació sobre l’accessibilitat del web, els avisos legals, el mapa del web i l’apartat de contacte amb els responsables del web), però també els estàndards web que compleix (CSS i WAI-AA d’accessibilitat i XHTML del llenguatge per a pàgines web).

 Peu de página

Zona central de continguts: mostra el missatge de benvinguda a la seu electrònica central, un enllaç al portal del Ministeri, l’accés a les seus electròniques derivades o a les subseus del Ministeri, l’accés als òrgans i organismes que s’allotgen a la seu electrònica central i, finalment, l’enllaç a altres seus electròniques del Ministeri.

Quan es navega per les pàgines de les subseus i dels òrgans i els subòrgans que s’hi allotgen, no se surt de l’entorn de la seu electrònica central. Si s’enllaça amb altres seus electròniques del Ministeri, en canvi, sí que se surt d’aquest entorn.

zona central de continguts 

Si se selecciona qualsevol opció de la pàgina inicial del portal, s’accedeix a un primer nivell d’informació que, alhora, permet d’accedir a altres nivells informatius o bé proporcionar enllaços a altres adreces d’Internet que estiguin relacionades amb el contingut (sempre s’obriran en una finestra nova, amb què se sortirà de l’entorn de la seu electrònica central).

Si es prem sobre l’escut institucional, es pot tornar a la pàgina inicial de la seu en qualsevol moment.

escut institucional 

Com puc saber on sóc?

A l’encapçalament de la part superior dels continguts de les pàgines de navegació o dels resultats del web, s’hi identifica la ruta de navegació que s’ha fet fins a la pàgina en què us trobeu i s’hi determina el canal, el subcanal i el títol de la pàgina.

ruta de navegació

Sota l'element del menú seleccionat, els continguts on estem ubicats dins del Menú Principal de Navegació estan indicats mitjançant una fletxa petita.

indicador de navegació 

També us podeu orientar a través del mapa del web, que trobareu al menú horitzontal que hi ha a la dreta del peu de pàgina.

Com puc canviar de llengua?

Aquesta seu electrònica central ofereix els continguts i els serveis en diverses llengües. Podeu accedir al web en les llengües cooficials d’Espanya (català, gallec i èuscar) i en anglès com a llengua estrangera.

El menú que permet seleccionar les llengües, el trobareu al marge superior dret de l’encapçalament. Per visualitzar la versió de la seu en una llengua que no sigui el castellà (que és la llengua per defecte), heu de seleccionar la paraula “benvingut” en la llengua corresponent a la versió de la llengua en què vulgueu consultar el web.

selecció de l’idioma 

Sigles i acrònims

A les pàgines de la seu electrònica central del Ministeri, trobareu denominacions d’òrgans i organismes que fan servir sigles o acrònims. A continuació us n’indiquem el significat:

 • AEAT = Agencia Estatal de l’Administració Tributària
 • APE = Administració Pública de l'Estat
 • CMT = Comissionat per al Mercat de Tabacs
 • CNC = Comissió Nacional de la Competència
 • CNMV = Comissió Nacional del Mercat de Valors
 • DG = Direcció General
 • FNMT = Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
 • IEF = Institut d’Estudis Fiscals
 • INE = Institut Nacional d’Estadística
 • TEA = Tribunals Econòmics i Administratius

Versió imprimible

Per poder imprimir la zona central de continguts, al menú Fitxer, feu clic a Imprimeix.

Accessibilitat i estàndards

Les pàgines de la seu electrònica central satisfan les prioritats 1 i 2 de la norma UNE 139803:2004, i s'ajusten al nivell Doble-A de les directrius d'accessibilitat del W3C, d’acord amb el que disposa el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre (PDF, aprox. 269 KB), que aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

Entre altres mesures per tal de facilitar l’accessibilitat, s’han adoptat aquestes:

 • Possibilitat de triar la mida de la font. Botons del menú superior.
 • Dos contrastos diferents per tal de presentar la seu. Provat inicialment i botó a l’encapçalament de la seu.
 • Ús de CSS 2.0 per presentar la informació (fulls d’estil en cascada).
 • Ús de text alternatiu a les imatges.
 • Els enllaços ofereixen detalls sobre la funció o la destinació de l’hipervincle.
 • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 2.0 i WAI AA.

estàndards d'accessibilitat 

Qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora sobre l’accessibilitat d’aquest lloc web, es pot fer a través de l’adreça de correu electrònic següent: gestion.sede@hacienda.gob.es.  

Si desitgeu presentar una queixa o un suggeriment formal, podeu fer-ho a través del procediment de queixes i suggeriments generals d'aquest ministeri, d’acord amb allò que estableix l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 25 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l’Administració General de l’Estat.

Com s’accedeix als serveis electrònics

L'accés a la totalitat dels serveis electrònics disponibles en aquesta seu electrònica central es podrà realitzar:

 • A través del canal “Procediments i serveis electrònics” del menú principal de navegació.
 • Mitjançant el cercador general de l’encapçalament de la seu.

Des del canal “Serveis electrònics” de cada subseu o òrgan/organisme que s’allotgi a la seu electrònica central, que trobareu a la zona de botons de l’esquerre de la zona central de continguts, podreu accedir als serveis propis de l’òrgan o l’organisme que hàgiu seleccionat.

Pel que fa a les actuacions administratives de les subseus, les unitats i els organismes que s’allotgen a la seu central, s’hi accedeix directament a través de la seu electrònica central. Si les actuacions són d’una altra seu, s’hi enllaça des de la seu electrònica central.

Recomanacions tècniques i programes necessaris per baixar-se la informació publicada en aquest web

Perquè aconseguiu una visualització òptima dels continguts de la Seu Electrònica Central, la resolució mínima recomanada és 1024 x 768.

Els programes necessaris per visualitzar determinats documents són:

 • Adobe Acrobat Readerper visualitzar fitxers en format PDF.
 • Ús de DNI electrònic, certificats electrònics o claus concertades com a mitjà d’autenticació dels usuaris dels serveis electrònics. A les especificacions tècniques d’aquests serveis es recullen els mitjans d’identificació que es coneixen.

 Si no teniu instal·lat el certificat de la seu electrònica, podeu rebre un avís d'error. Per tal d’evitar-ho, instal·leu els certificats arrel de la FNMT de l'administració pública (AC AP).