sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Tornar al contrast normal

A través de les seus electròniques es realitzen totes les actuacions, procediments i serveis que requereixen l'autenticació, per mitjans electrònics, de l'administració pública o dels interessats.

Els sistemes d'identificació i de signatura admesos per les administracions públiques són els relacionats en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu obtenir informació sobre els certificats d'identificació i de signatura electrònica a través de CERES (Certificació Espanyola), oferta per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Podeu verificar la validesa del certificat de la seu electrònica central d'aquest ministeri, directament i gratuïta, a través de la plataforma VALIDe.

La signatura electrònica d'aquest ministeri és conforme a la política establerta a  l'Administració General de l'Estat, aprovada mitjançant Resolució de 29 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.