sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sotssecretaria d'Hisenda

Processos selectius per a personal funcionari i personal laboral del Departament.

Comprèn l'emplenament del model 790, el pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen i la presentació de la instància de participació.

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda

Matèria: Ocupació i empleats públics

Codi SIA: 991868