sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sotssecretaria d'Hisenda

Procediment disciplinari del personal laboral de l'Administració general de l'Estat

Determinar la responsabilitat del personal laboral que pugui estar involucrat en conductes constitutives de faltes disciplinàries

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública

Matèria: Sancionadora

Codi SIA: 1161402