sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Sotssecretaria d'Hisenda

Procediment disciplinari dels funcionaris de l'Administració general de l'Estat

Determinar la responsabilitat de funcionaris que puguin estar culpables en conductes constitutives de faltes disciplinàries.

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública

Matèria: Sancionadora

Codi SIA: 1161247