sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Contractació centralitzada

Gestió de contractes d'acords marc de béns i serveis declarats de contractació centralitzada

Gestió de contractes d'acords marc de productes i serveis declarats de contractació centralitzada

Òrgan responsable: Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació

Matèria: Contractació i responsabilitat patrimonial

Codi SIA: 991758