sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

En aquesta seu hi ha l'accés als serveis electrònics oferts pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (per poder accedir-hi, us cal el DNI electrònic o un altre certificat digital):

  • Interposició del recurs especial en matèria de contractació, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  • Interposició de la reclamació en els procediments d'adjudicació (Llei 31/2007)
  • Qüestió de nul·litat, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  • Qüestió de nul·litat Llei 31/2007, de 30 d'octubre
  • Presentació d’al·legacions
  • Consulta de l'estat de tramitació d'un recurs, una reclamació o una qüestió de nul·litat

Per accedir-hi, premeu SERVEIS ELECTRÒNICS, a l’esquerra

Si el que desitgeu és accedir a les resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, accioneu l'enllaç següent (no es necessita identificació electrònica, perquè l'accés és lliure): Resolucions

Carta de presentació de la Presidenta del Tribunal