sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Reclamació en matèria de contractació (Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer).

Reclamació que pot presentar-se en els supòsits previstos en l'article 119 del Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

Òrgan responsable: Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 1161136

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per tal d’accedir a aquesta plataforma es fa servir un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, heu de disposar de DNI electrònic o d’un certificat X509.3 reconegut, tant si es basa en suport lògic (un fitxer) com en suport físic (una targeta criptogràfica).
 • S’hi accedeix mitjançant un navegador Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 o superior.
 • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts pel Tribunal Central de Recursos Contractuals: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
 • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es