sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Tornar al contrast normal
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Español (predeterminado) - Ilustración de la página

En aquesta seu hi ha l'accés als serveis electrònics oferts pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (per poder accedir-hi, us cal el DNI electrònic o un altre certificat digital):

  • Interposició del recurs especial en matèria de contractació, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  • Interposició de la reclamació en els procediments d'adjudicació (Llei 31/2007)
  • Qüestió de nul·litat, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  • Qüestió de nul·litat Llei 31/2007, de 30 d'octubre
  • Presentació d’al·legacions
  • Consulta de l'estat de tramitació d'un recurs, una reclamació o una qüestió de nul·litat

Per accedir-hi, premeu SERVEIS ELECTRÒNICS, a l’esquerra

Si el que desitgeu és accedir a les resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, accioneu l'enllaç següent (no es necessita identificació electrònica, perquè l'accés és lliure):