sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Institut d’Estudis Fiscals

IEF

Institut d’Estudis Fiscals

Premios de estudio e investigación

Premios de estudio e investigación

Òrgan responsable: Institut d'Estudis Fiscals

Matèria: Subvencions i ajuts

Codi SIA: 185160

  • Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur de comunicació, i com a requisit indispensable haurà d'identificar-se mitjançant un dels mètodes posats a disposició pel servei Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o certificat electrònic. Informació sobre Cl@ve
  • L'accés es realitza a través d'un navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Mozilla Firefox 4.0 o superior (Windows només suporta 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior.
  • Per a qualsevol consulta relativa als serveis electrònics oferts pel L’Institut d’Estudis Fiscals: becasypremios@ief.minhafp.es
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@minhafp.es