sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat
Institut d’Estudis Fiscals

IEF

Institut d’Estudis Fiscals

Becas para la preparación de pruebas selectivas

Becas para la preparación de pruebas selectivas de ingreso en Cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública

Òrgan responsable: Institut d'Estudis Fiscals

Matèria: Subvencions i ajuts

Codi SIA: 2965636

Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l’AGE (REC), al que s’accedeix des de l’enllaç “ANAR AL PROCEDIMENT”.

La identificació d’usuari es fa mitjançant la plataforma Cl@ve, de manera que l’usuari serà redirigit al seu sistema de validació d’identitat on se li facilitaran diversos mitjans d’autentificació.

Per registrar-se, haurà de disposar del DNIe o del Certificat electrònic en vigor i tenir instal·lat AutoFirma, ja que és l'aplicació que s’utilitza per al procés de signatura de la sol·licitud.

El Formulari de sol·licitud de la beca es troba disponible a la pàgina web de l’Instituto de Estudios Fiscales: https://www.ief.es/Destacados/becaspremios/becasOposiciones.vbhtml

Un cop emplenat, s’ha de generar un document de sol·licitud en format PDF, firmar-lo electrònicament i presentar-lo a través del REC com a document annex. Per a la signatura es recomana utilitzar AutoFirma.

Les sol·licituds obtingudes a través del formulari que no s’hagin signat posteriorment i presentat electrònicament, no seran admeses al procediment.

Al Registre General (REC): Alta de registre electrònic, s’haurà d’emplenar:

 • Dades de l’interessat: dades d’identificació, domicili, etc.
 • Dades de la sol·licitud, de la forma que s’indica a continuació:
  • Organisme destinatari: Instituto de Estudios Fiscales
  • Assumpte: Beques per a la preparació de proves selectives-SIA: 2965636
  • Exposa/Sol·licita: S’haurà de consignar: “S’adjunta sol·licitud de beca per a la preparació de proves selectives”.
 • A Documents annexos s’haurà d’adjuntar la instància de sol·licitud en PDF signada electrònicament amb DNIe o Certificat electrònic en vigor.

Ajuda: