sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Direcció General de Tributs' com a criteri de cerca
  Direcció General de Tributs

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Consultas tributarias escritas

Respondre les consultes presentades per les persones obligades en relació amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que els correspongui a cada cas.

Òrgan responsable: Direcció General de Tributs

Matèria: Imposts

Codi SIA: 991962

Abans de procedir a la presentació d'una consulta tributària, li suggerim que cerqui prèviament en els següents recursos d'informació que posa a la seva disposició el Ministeri d'Hisenda, ja que el seu dubte tributari pot estar ja resolta.

Llegiu detingudament aquestes instruccions, i seguiu-les pas a pas abans d’"ANAR AL PROCEDIMENT"

 1. Baixar el formulari de dades complementàries específiques ModeloCT (PDF, aprox. 872 KB).
 2. Emplenar el formulari segons les instruccions que hi trobareu. Cal tenir intal·lat l'Acrobat Reader 9.1 o superior, o compatible.
 3. La presentació en el registre electrònic serà conforme al que estableix l'article 16.4 a) de la Llei 39/2015.
 4.   A aquest servei s’hi accedeix mitjançant un canal segur de comunicació, i és  indispensable identificar-se  a través d’un dels mètodes següents: Cl@ve, Cl@ve PIN, Cl@ve permanent, o certificat electrònic. Informació sobre Cl@ve. Si ho desitgeu,  podeu consultar les consultar les especificacions tècniques completes.
 5. Instruccions específiques per emplenar el formulari de presentació d'escrits de propòsit general per a les consultes tributàries. (PDF, aprox 325 KB).
 6. Empleneu el formulari de presentació d'escrits de propòsit general (botó "ANAR AL PROCEDIMENT"), i adjunteu el ModelCT específic (emplenat i desat prèviament) juntament amb la resta de fitxers i la documentació addicional que desitjeu aportar.

Si, per iniciativa pròpia o en tràmit d'esmena, després d’haver presentat la consulta tributària l'interessat hagués d'aportar documentació complementària omesa, ho podrà fer també per via electrònica (aquesta via només és per als obligats a què es refereix l'article 14.2 de la Llei 39/2015), utilitzant el formulari genèric d'aquest ministeri.

Sempre que la presentació complementària de documents electrònics es faci a part del formulari principal, l'interessat haurà d'esmentar el número o codi de registre individualitzat proporcionat a l’inici del procediment de consultes tributàries, o qualsevol altra informació o dades que permetin identificar-lo unívocament.

 

Per a qualsevol mena de consulta tècnica o del contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es