sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Parc Mòbil de l'Estat' com a criteri de cerca
    Parc Mòbil de l'Estat
  • Eliminar 'Recursos i reclamacions' com a criteri de cerca
    Recursos i reclamacions

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos del Parque Móvil del Estado, O.A.

Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, el afectado podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la entidad contra la que se reclame (Art. 37 de la LOPDyGDD)

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 3017142