sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Ocupació i empleats públics' com a criteri de cerca
    Ocupació i empleats públics

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Ocupació pública. Sol•licitud per participar en els processos selectius del departament (personal funcionari i laboral)

?Comprèn l'emplenament del model 790, el pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen i la presentació de la instància de participació.

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda

Matèria: Ocupació i empleats públics

Codi SIA: 991868