sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Sancionadora' com a criteri de cerca
    Sancionadora
  • Eliminar 'Sotssecretaria' com a criteri de cerca
    Sotssecretaria

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Procediment disciplinari del personal laboral de l'Administració general de l'Estat

Determinar la responsabilitat del personal laboral que pugui estar involucrat en conductes constitutives de faltes disciplinàries

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda

Matèria: Sancionadora

Codi SIA: 1161402