sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Parc Mòbil de l'Estat' com a criteri de cerca
    Parc Mòbil de l'Estat

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Autorització de l'adquisició i renovació de vehicles del Sector Públic Estatal

Autoritzar als diferents ens del Sector Públic Estatal l'adquisició de vehicles per compra, així com l'adquisició per contracte de lloguer (tipus renting, lísing o un altre negoci jurídic assimilat) i la renovació d'aquests últims

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Parc Mòbil

Codi SIA: 201900