sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Parc Mòbil' com a criteri de cerca
    Parc Mòbil
  • Eliminar 'Parc Mòbil de l'Estat' com a criteri de cerca
    Parc Mòbil de l'Estat

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Subhastes de vehicles i altres béns mobles

Alienació per mitjà de subhasta de vehicles del Parc Mòbil de l'Estat i altres béns mobles

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Parc Mòbil

Codi SIA: 991600