sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

No podem millorar-ne més la cerca

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Direcció General del Patrimoni de l'Estat' com a criteri de cerca
    Direcció General del Patrimoni de l'Estat
  • Eliminar 'Patrimoni' com a criteri de cerca
    Patrimoni

Milloreu-ne la cerca

No hem trobat més categories que permetin millorar-ne la cerca. Per obtenir-ne més resultats, podeu ampliar-ne la cerca al portal web del Ministeri.

Procediment de comunicació per part de les entitats financeres dipositàries de béns mobles i saldos abandonats

Incorporar, al patrimoni de lAdministració General de lEstat, els valors, els diners i la resta de béns mobles que estiguin dipositats a qualsevol tipus dentitat financera, als quals les persones interessades no hi hagin dut a terme cap gestió i que impliquin lexercici del seu dret de propietat en el termini de vint anys.

Òrgan responsable: Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Patrimoni

Codi SIA: 994615