sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Comissionat per al Mercat de Tabacs. CMT' com a criteri de cerca
  Comissionat per al Mercat de Tabacs. CMT

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Presentació de denúncies en relació amb el mercat de tabacs.

Presentar denúncies que puguin donar lloc a l'obertura d'expedients sancionadors per les vulneracions a les conductes tipificades en la normativa del mercat de tabacs (Llei 13/1998, de 4 d'agost, i Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desplega). Hi ha formularis per a denúncies d'expenedories i de punts de venda amb recàrrec.

Òrgan responsable: Comissionat per al Mercat de Tabacs

Matèria: Mercat de Tabacs

Codi SIA: 171320

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert pel Comissionat per al Mercat de Tabacs pot contactar amb: inspección.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html