sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Ocupació i empleats públics' com a criteri de cerca
    Ocupació i empleats públics

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Ocupació pública. Sol•licitud per participar en els concursos de provisió de llocs de treball per a personal funcionari, convocats pel departament

?Comprèn la presentació de la instància degudament emplenada i l'annex en el qual es reflectiran els llocs que se sol·liciten.

Òrgan responsable: Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública

Matèria: Ocupació i empleats públics

Codi SIA: 991867