sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Drets ciutadans' com a criteri de cerca
  Drets ciutadans

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Informació sobre el tractament de les dades personals de l'interessat

A l'empara del Reglament (UE) 2016/679, pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i l'exercici dels seus drets, els interessats poden posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Drets ciutadans

Codi SIA: 750604

Abans d'"ANAR AL PROCEDIMENT", llegiu detingudament aquestes indicacions:

A l'apartat 1. Dades de qui presenta l'escrit:

 • Empleneu les dades postals amb l’adreça on voleu rebre la informació sol·licitada.
 • Comproveu que la vostra adreça de correu electrònic és correcta.

A l'apartat 2. Dades de l'escrit:

 • El centre destinatari de l'escrit és la Secretaria General Tècnica.
 • En el camp assumpte, escriviu: Informació sobre el tractament de dades personals.
 • En els camps exposa i sol·licita, expliqueu la informació relativa al tractament de les vostres dades personals que desitgeu obtenir.

Enllaç a les especificacions tècniques del formulari relatives als mitjans d'identificació i el tipus i configuració del navegador d'Internet, per al funcionament correcte de l'aplicació.

Per a qualsevol mena de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es

Enllaç on baixar el formulari, per tramitar el procediment via presencial o incloure'l com a document adjunt al formulari electrònic (PDF, aprox. 1.48 MB)