sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Encara en podeu millorar els resultats fent servir més criteris

Criteris de cerca

Eliminar los criterios de búsqueda
  • Eliminar 'Recursos i reclamacions' com a criteri de cerca
    Recursos i reclamacions

Milloreu-ne la cerca

Hem trobat més categories relacionades amb la seva recerca. Utilítzi-les per millorar-la.

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

Sol·licitud, per part dels particulars, d’una indemnització per qualsevol lesió que pateixin els seus béns o els seus drets i que sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 991561