sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Exercici dels drets de protecció de dades personals

Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament i portabilitat de les dades personals de l'interessat, prevists en el Reglament (UE) 2016/679

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Drets ciutadans

Codi SIA: 703379

Abans d'ANAR AL PROCEDIMENT, llegiu amb deteniment aquestes indicacions. 

Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre electrònic general de l'AGE (REC). Des d’"ANAR A PROCEDIMENT" podeu:

  • Enviar la vostra sol·licitud electrònicament
  • Consulteu l'estat de tramitació del vostre procediment
  • Consulteu la informació relativa a l'accés al registre

També podeu presentar la vostra sol·licitud a través d'altres mitjans, previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En les sol·licituds d'exercici de drets de protecció de dades personals, tingueu en compte les indicacions següents a l'apartat “dades de la sol·licitud”:

  • Organisme destinatari: la sol·licitud d'exercici de drets de protecció de dades personals l’heu de dirigir al responsable del seu tractament. Al registre d'activitats de tractament  hi trobareu la relació completa dels responsables del Ministeri d'Hisenda, exclosos els seus organismes dependents.
  • Assumpte: escriviu en aquest camp "Exercici de drets de protecció de dades personals".
  • En els camps “exposa” i “sol·licita”, indiqueu el dret o drets que desitgeu exercir en relació amb les vostres dades personals, i identifiqueu els tractaments. La relació completa de tractaments de dades personals per cada responsable la trobareu al registre d´activitats de tractament d´Hisenda.

Podeu baixar el formulari següent, per adjuntar-lo o tramitar-ho presencialment (PDF aprox 303KB)

Per incidències tècniques que afectin al Registre general electrònic de l'AGE podeu  contactar amb:  http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html

Per a qualsevol tipus de consulta relativa a l'exercici dels vostres drets sobre les vostres  dades personals, podeu dirigir-vos al procediment d´informació sobre el tractament de dades personals.

Enllaç a la informació del procediment al portal del ministeri.