sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos de Hacienda

Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, el afectado podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la entidad contra la que se reclame (Art. 37 de la LOPDyGDD)

Òrgan responsableSecretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 1986989

Llegeixi detingudament aquestes indicacions abans de "ANAR Al PROCEDIMENT":

A l'apartat 1. Dades del presentador de l'escrit:

  • Empleni les dades postals amb l'adreça en la qual desitja rebre les notificacions derivades d'aquest procediment,
  • Si opta per la modalitat electrònica de notificació, comprovi que la seva adreça de correu electrònic és correcta

A l'apartat 2. Dades de l'escrit:

  •  L'òrgan destinatari de l'escrit és el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda, les funcions de la qual han estat assumides per la Secretaria General Tècnica. Ha de dirigir el seu escrit a la Secretaria General Tècnica.
  • En el camp assumpte escrigui: Reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades.
  • En els camps exposa i sol·licita indiqui de forma clara els motius de la seva reclamació, indicant, si ho coneix, el responsable o encarregat de tractament contra el qual reclama. Disposa d'una relació completa i actualitzada dels tractaments de dades personals que realitza el Ministeri d'Hisenda, amb indicació dels seus respectius responsables, en aquest enllaç al Registre d'Activitats de Tractament publicat al Portal del Ministeri.

Enllaç a les especificacions tècniques del formulari relatives als mitjans d'identificació i del tipus i configuració del navegador d'Internet per al funcionament correcte de l'aplicació.

Enllaç al formulari descarregable per tramitar el procediment per via presencial o incloure-ho com a document adjunt al formulari electrònic (PDF aprox. 630 KB).

Per a qualsevol tipus de consulta en el que respecta l'exercici dels seus drets sobre les seves dades personals, pot dirigir-se al procediment d'informació sobre el tractament de dades personals de l'interessat.

Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o del contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es