sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Reclamació contra la desestimació d'una sol·licitud o queixa en matèria d'accessibilitat web.

Reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o d’una queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar-hi d'acord, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits..

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 2328523

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot:
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • A les sol·licituds de reclamació contra la desestimació d’una sol·licitud o queixa en matèria d’accessibilitat web, tingueu en compte les següents indicacions a l’apartat Sol·licitud del formulari REG:
  • Organisme o entitat destinatària: indiqueu “Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades”; o “Secretaria General Tècnica (d’aquest Ministeri)” si la reclamació és per una actuació de la dita Subdirecció General
  • Assumpte: en aquest camp, escriviu “Sol·licitud de reclamació contra la desestimació d’una sol·licitud o queixa en matèria d’accessibilitat web”
  • En els camps Exposa i Sol·licita: indiqueu quina sol·licitud d’informació accessible o queixa es recorre i detalleu l’objecte de la reclamació (conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de desacord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits)
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest Servei Electrònic ofert per la Secretaria General Tècnica pot contactar amb: accesibilidadweb@hacienda.gob.es
 • Per a incidències tècniques que afectin al REC pot contactar amb: https://reg.redsara.es/contacto
 • Enllaç a la informació del procediment al Portal del Ministeri.