sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Secretaría General Tècnica

Reclamació contra la desestimació d'una sol·licitud o queixa en matèria d'accessibilitat web.

Reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o d’una queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar-hi d'acord, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits..

Òrgan responsable: Secretaria General Tècnica

Matèria: Recursos i reclamacions

Codi SIA: 2328523