sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Direcció General del Patrimoni de l'Estat

Investigació de béns i drets que presumiblement formin part del patrimoni de l’Administració General de l’Estat

Investigar la situació dels béns i dels drets que, presumiblement, formin part del patrimoni de l’Administració General de l’Estat, per tal de determinar la titularitat d’aquests béns o drets, quan a l’AGE no li consti aquesta titularitat de forma segura.

Òrgan responsable: Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Patrimoni

Codi SIA: 181010

  • Per tal d’accedir a aquesta plataforma es fa servir un canal segur de comunicació i, com a requisit indispensable, heu de disposar de DNI electrònic o d’un certificat X509.3 reconegut, tant si es basa en suport lògic (un fitxer) com en suport físic (una targeta criptogràfica).
  • S’hi accedeix mitjançant un navegador Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 o superior.
  • D'acord amb el que està indicat a l'art. 47 de la Llei 33/2003, del 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, B.O.E.nº 264 del 4 de novembre, el procediment d' investigació s'iniciarà d'ofici i, en consequència, no precisa formulari d'inici. Pot consultar-se la informació relacionada amb aquest procediment seguint l'enllaç "ANAR AL PROCEDIMENT".
  • Per aportar informació es farà servir el formulari genèric.
  • Per a qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre el contingut del lloc: gestion.sede@hacienda.gob.es.