sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Direcció General del Patrimoni de l'Estat

Declaració de prohibició de contractar amb el sector públic

Procediment administratiu de declaració de prohibició de contractar, la competència del qual correspon a la ministra d'Hisenda, atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Òrgan responsable: Direcció General del Patrimoni de l’Estat

Matèria: Contractació i responsabilitat patrimonial

Codi SIA: 206188

 • Aquest procediment es tramita a través del formulari del Registre Electrònic General de l'AGE (REC). Des de “ANAR Al PROCEDIMENT” pot
  • Enviar per via electrònica la seva sol·licitud
  • Consultar l'estat de tramitació del seu procediment
  • Consultar la informació relativa a l'accés a aquest registre
 • Per a qualsevol consulta relativa a aquest servei electrònic ofert per la Direcció General de Patrimoni, podeu contactar amb: clasificaciondeempresas@hacienda.gob.es
 • Per incidències tècniques que afectin el REC podeu contactar amb: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html