sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Parc Mòbil de l'Estat

Comunicacions al registre de Vehicles del Sector Públic Estatal

Inscripció de la flota de vehicles dels ens del sector públic estatal per alimentar el registre de vehicles del sector públic creat per la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa

Òrgan responsable: Parc Mòbil de l’Estat

Matèria: Parc Mòbil

Codi SIA: 202912