sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Finançement Territorial

Consultes tributàries forals

Respondre les consultes dels contribuents sobre l’aplicació del concert econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc i el conveni econòmic amb Navarra.

Òrgan responsableSecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local

Matèria: Finançament Comunitats Autònomes

Codi SIA: 997833