sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Estatuko Ibilgailuak

Estatuko Ibilgailuak

Estatuko Parke Mugikorra Estatuko Administrazio Nagusiaren Antolamendu eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legeko 45. artikuluan aurreikusitako Erakunde Autonomo gisa konfiguratu da, Ogasun Ministerioari atxikita, bertako Idazkariordetzaren bidez.

Bi errege-dekretu hauen bidez arautzen dira haren egitura eta funtzionamendua: urtarrilaren 29ko 146/1999 Errege Dekretua, oinarrizko egitura organikoa eta funtzioak aldatu eta Ministerioko Automobil Parkearen Erakunde Autonomoa Estatuko Automobil Parke bihurtzen duena (urtarrilaren 30eko BOE, 26. zk); eta uztailaren 2ko 1163/1999 Errege Dekretua (uztailaren 3ko BOE, 158. zk), Estatuko Automobil Parkearen Erakunde Autonomoaren zerbitzu periferikoak Gobernuaren Ordezkaritza eta Ordezkaritzetan txertatzen duena.

Estatuko Automobil Parkearen organigrama Kontseilu Errektoreak eta Zuzendaritza Nagusiak osatzen dute. Kontseilu Errektorea hamabost kidek eta idazkariak osatzen dute, eta saileko idazkariordea du buru. Zuzendari Orokorra Kontseilu Errektoreko Presidenteordea da, eta haren mende daude Zuzendariordetza Nagusi hauek: Idazkaritza Nagusia, Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusia, Erregimen Ekonomikoko Zuzendariordetza Nagusia eta Giza Baliabideen Zuzendariordetza Nagusia.

Estatuko Automobil Parkearen zerbitzu periferikoak Gobernuaren Ordezkaritzetan eta  Ordezkaritzetan txertatuta daude, eta organikoki haien mende daude. Hala eta guztiz, funtzionalki, harremana dute mantentzen dute Estatuko Automobil Parkearekin, koordinazio-batzorde baten bidez.

Kontuhartzailetza Delegatua, Zuzendaritza nagusira atxikita dago.

Urtarrilaren 29ko 146/1999 Errege Dekretuaren 4. artikuluak ezarritakoari jarraiki, Estatuko Automobil Parkearen zeregina da Estatuko Administrazio Orokorrari eta haren mendeko edo hari lotutako erakunde publiko eta zuzenbide publikoko entitateei, eta Estatuko Organo Konstituzionalei, horiek hala eskatzen dutenean, automobil-zerbitzuak ematea.

Ematen dituen berariazko zerbitzuak:

  • Estatuko Administrazioko eta haren mendeko edo hari lotutako erakunde publiko eta zuzenbide publikoko entitateetako goi karguak, eta Estatuko Organo Konstituzionalak ordezkatzea.
  • Ministerioko sailek eta Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako erakunde publikoek eskatutako zerbitzu orokorrak eta ohikoak ematea.
  • Berariaz eta aldizka, lehen aipatutako zerbitzuen jasotzaileek eskatutako ohiz kanpoko zerbitzuak, dagozkien kontraprestazio ekonomikoarekin.

Informazio gehiagorako, sartu Ministerioaren atariko Estatuko Automobil Parkearen web-orrira.